Done,
Sorumluluklarının Farkında!


Okul Yardımı

İlk, orta ve lisede eğitim alan çocuklar için eğitim yardımı yapıyoruz.

Done, üretimde yüksek standartlara kapı aralayan bir marka olurken eğitime değer veren bir marka olduğunu da her fırsatta gösteriyor. İl, orta ve lise eğitimini alan öğrencilerin okul yaşamlarında başarılarını sürdürmeleri adına gerekli yardımları sunuyor. Özenle belirlenen başarılı öğrencilerin topluma katkı sağlayacak bireylere dönüşmesinde Done bütün imkânlarıyla öğrencilere destek oluyor.

Doğaya Saygı

Her ay doğa yürüyüşleri ile ormanda bulduğumuz çöpleri ekipçe topluyoruz.

Doğaya saygıyı sadece üretim sırasında değil kurum içi organizasyonlarla da kanıtlayan Done, her ay farklı rotalarda gerçekleşen orman yürüyüşleriyle farkındalığı arttırmayı hedefliyor. Personelin bilinçli birer birey olmasını sağlayacak bu yürüyüşlerde çevredeki çöplerin temizlenmesi ve doğanın daha yaşanabilir bir yer olması sağlanıyor.

Gıda Yardımı

İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yapıyoruz

Paylaşmanın insanı bir görev olduğu bilinciyle hareket eden Done, yardıma muhtaç ailelerin belirlenmesi ve bu ailelere düzenli yardımların yapılması konusunda maksimum hassasiyet gösteriyor. Toplumsal olarak herkesin gücü ölçeğinde yardım yapması ilkesiyle düzenli olarak belli sayıda ailenin gıda ihtiyacını karşılıyor.

Geri Dönüşüm

Kullandığımız ambalajları ve destek verdiğimiz firmaların geri dönüşüm ayrıştırmaları için yardımcı oluyoruz.

Üretim başta olmak üzere bütün proseslerde geri dönüşüme değer veren Done, ambalajlarla çevreyi kirletmemeyi tercih ederken diğer aşamalarda da geri dönüşüme kapı aralayarak daha yaşanılabilir bir çevre yaratmaya odaklanıyor. Kaynakların verimli kullanımı noktasında da sorumluluklarını yerine getirerek çevreye karşı bilinçli bireyler yaratmada önemli rol oynuyor.

Sosyal Sorumluluk Hakkında
Görüşelim.